Захтев за одобрење домена

Одмах након регистрације, домен бива активиран, тако да ваш сајт постаје видљив на жељеном домену врло брзо након регистрације (обично одмах). Међутим, одмах након регистрације, домен има статус неодобреног и у регистру је означен као pending. То значи да домен није прегледан или да није донет коначан суд о томе да ли је домен регистрован у складу са Правилима и условима коришћења домена.

Сваки регистровани домен администратори накадно прегледају и доносе одлуку да ли регистрацију одобравају или не. Да би ваш домен ушаоу процедуру одобравања, морате поднети захтев за одобравање домена.

Захтев за одобрење домена немојте слати ако није прошло више од петнаест дана од регистрације домена.

Пре него што поднесете захтев, проверите да ли ваш сајт испуњава све предуслове наведене у Правилима и условима коришћења домена. Приликом попуњавања овог захтева од вас се очекује да потврдите да су сви услови испуњени.

Након подношења захтева, ваш домен ће бити прегледан и одобрен ако испуњава све услове. Од администрације ћете добити обавештење о томе да ли је домен одобрен, а ако јесте, то ћете видети и тако што ће домен изгубити ознаку pending.

Ако домен не испуњава услове, а поднели сте захтев, он ће бити обрисан из регистра. Немојте подносити овај захтев уколико макар један од услова још увек нисте испунили, јер ће то довести од тренутног брисања вашег домена из регистра.

Крајњи рок за слање захтева за одобрење домена је 30 дана након регистрације. Уколико у том року не пошаљете захтев за одобрење домена, домен ће бити обрисан.

Важно: Ово није образац за регистрацију домена!
Овај захтев шаљите само за домен који сте већ регистровали!

Регистрацију домена вршите на: http://www.iz.rs/registracija_domena